Voorwaarden voor behandeling in onze Ayurveda Clinic

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle consulten, behandelingen en aankopen bij Premdani B.V. te Olst, ook handelend onder de naam Premdani Ayurveda Clinic of Premdani

Wellnes Clinic, alsmede de voor deze Clinic werkende personen, alsmede bij gebruik van de door de Ayurveda Clinic verkochte kruidenpreparaten en overige producten, en alle producten van Ayurveda Biologics B.V.

Deze voorwaarden worden bij de schriftelijke (waar onder e-mail-) bevestiging van de eerste afspraak aan een patiënten meegestuurd en ligt ter inzage bij de balie. Ook vindt u deze voorwaarden op onze websites.


Afspraken

1. Gemaakte afspraken kunnen alleen uiterlijk 48 uur (2 werkdagen) van te voren geannuleerd of verzet worden.

Tijdens weekenddagen (zaterdag en zondag) kan niet worden geannuleerd.

2. De annulering dient telefonisch te geschieden tijdens de gewone openingstijden van onze Ayurveda Clinic (10.00 uur – 17.00 uur) .

3. Annulering per e-mail is NIET mogelijk.

4. Mocht u verhinderd zijn en niet tijdig hebben geannuleerd of de afspraak hebben verzet, dan bent u de kosten van het consult of de behandeling verschuldigd. Daartoe zult u een

rekening ontvangen.

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor ziekte, files, autopech, veerpontjes e.d.

Wij hebben veel begrip voor uw situatie, maar verwachten ook begrip en respect voor onze situatie waarin wij terecht komen bij te late annulering.


Betaling

5. Betalingen van consulten, behandelingen e.d. en eventuele gekochte kruidenpreparaten of andere producten dienen direct na het consult/de behandeling of de aankoop te

worden voldaan. U kunt bij ons pinnen, dit heeft de voorkeur, of contant betalen.

6. Aankoop van preparaten kan ook altijd geschieden via onze website www.ayurveda-biologics.nl.

7. Indien de onder 4 bedoelde nota niet tijdig wordt betaald of indien er problemen zouden optreden bij incasso van de eenmalige machtiging, dan bent u incassokosten verschuldigd

van 15% over het in rekening gebrachte bedrag met een minimum van € 10,00, naast alle kosten voor eventuele gerechtelijke incasso.

8. Door het gebruik van de kruidenpreparaten of andere producten aanvaardt de gebruiker, dat de alle in deze voorwaarden genoemde bedrijven en hun medewerkers tegenover

hem/haar niet aansprakelijk zijn voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die kan voortvloeien uit of verband kan houden met dit gebruik. Met name bij

patiënten, die door het gebruik van veel vlees, alcohol of door roken erg vervuild zijn of die hyperallergisch kunnen zijn voor bepaalde stoffen, is het mogelijk, dat er door het snelle

ontgiftingsproces bij het gebruik van de preparaten wat reacties ontstaan. In dat geval adviseren wij u om contact op te nemen met Etienne Premdani.

9. Meegenomen preparaten of andere producten kunnen niet worden teruggegeven of geruild. Er bestaat geen recht op enige restitutie van het aankoopbedrag.


Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor.

Vaidya Etienne Premdani