Mora therapie

Mora-bioresonantietherapie

Binnen de holistisch georiënteerde diagnose- en therapieconcepten, heeft de MORA Bioresonantietherapie een vaste plaats verworven.Uitgaand van de ervaringen dat elektro-magnetische frequenties de belangrijkste krachten in de natuur zijn en bijvoorbeeld de stofwisseling, de groei en de pijngevoeligheid sturen, ontwikkelden de arts Dr.Franz Morell en de ingenieur Erich Rasche in de zeventiger jaren, het eerste MORA apparaat.De daarmee mogelijke diagnose en therapie met patiënt-eigen frequenties wordt sindsdien wereldwijd geaccepteerd en toegepast en heeft geleid tot vele succesvolle resultaten.

Bij de MORA-Bioresonantietherapie worden de patiënt-eigen frequenties (micro-magnetische informatie) via hand- en voetelektroden afgeleid, een versterker/ filter systeem in het MORA apparaat aangeboden en dan gemoduleerd aan het lichaam van de patiënt middels de zelfde hand- en voetelektroden, of ook middels specifieke elektroden, teruggevoerd. Daarbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen frequenties die het lichaam positief beïnvloeden (b.v. mineralenhuishouding, enzymen, vitaminen etc.) en informatie die het lichaam toxisch beïnvloeden. De eerstgenoemde, de zogenaamde harmonische frequenties, werken in de therapie versterkend, waardoor het energiepotentiaal van de patiënt wordt versterkt.

De laatste, de disharmonische frequenties (zoals b.v. opgeslagen zware metalen, allergenen, virussen etc.) worden door de filter/versterker in het MORA apparaat tijdens de therapie geïnverteerd, dat wil zeggen omgekeerd/ gespiegeld. Het effect van deze disharmonische frequenties in het menselijk lichaam kan daardoor worden gereduceerd waardoor het lichaam met behulp van zijn autoregulatiesystemen kan komen tot een beter evenwicht. De patiënt wordt daarbij uitsluitend met de voor hem/ haar op dat moment aanwezige en alleen voor hem/haar karakteristieke lichaamseigen frequenties behandeld. In geen enkele fase van de behandeling wordt er op enigerlei wijze gebruik gemaakt van externe frequenties of van lichaamsvreemde substanties. De diagnose en het therapieverloop kan men op de acupunctuurpunten meten en controleren. Het verloop van de behandeling is tevens af te leiden aan de verandering van de subjectieve- en objectieve ziektesymptomen en middels verandering van de laboratoriumwaarden.

Diagnose- en therapiemogelijkheden met de MORA-Bioresonantietherapie:

  • Complete electro-acupunctuurmeting
  • Uittesten van verschillende medicamenten
  • Genopathie en allergietest
  • Electronische homeopathie
  • Individuele detoxificatie- en drainageprogrammas
  • Lymfebehandeling
  • Functionele maag-darmklachten
  • Functionele hart-circulatieklachten
  • Acute en chronische pijnklachten