0570 56 46 36

Kaya Kalpa, de transformatie van het lichaam

Wat is Kaya Kalpa?

Kaya Kalpa is een gespecialiseerde tak van het Ayurveda en Siddha medisch systeem van India. Het is de ideale behandeling van gezondheid, vitaliteit, lang leven en hoger bewustzijn. De naam is afgeleid van het Sanskriet. Kaya betekent llichaam en Kalpa betekent verjonging. Kaya Kalpa maakt de vitale energie vrij door het zuiveren en voeden van het lichaam, de geest en de psyche met specifieke medicijnen en therapieën. Gedurende dit proces worden de regeneratieve krachten in ons aangewakkerd. Daarbij wordt een magnetisch en trillend wezen gecre?erd wiens bewustzijn wordt getransformeerd voor het voltooien van het doel van zijn leven.

In Kaya Kalpa worden de lichaamsregeneratie en degeneratie beschouwd als een bijproduct van twee cellulaire hoofdprocessen van groei (anabolisch) en verval (katabolisch). Het is essentieel deze processen tot een equilibrium (evenwicht) en harmonie en optimale gezondheid te brengen. Dit wordt bereikt door de twee processen van reiniging en voeding. Excessief anabolisme of overgroei van lichaamscellen moeten gezuiverd worden om de harmonie terug te brengen. Purificatie bewerkstelligt de noodzakelijke catharsis van zure, metabolische toxinen die het lichaam in staat stelt de overgroei van cellen te vertragen.Excessief cellulair verval of dood worden weer in balans gebracht door de anabolische processen weer te stimuleren.

  • Rasayana(regeneratie)- en Kaya Kalpa(verjonging)-behandelingen keren het effect van tijd en regenereren het hele lichaam, de geest en de psyche.
  • Men mag de bekende Pancha Karma uit de Ayurveda niet verwarren met Kaya Kalpa.
  • Ten onrechte wordt er beweerd dat men met een Pancha Karma-kuur hetzelfde effect krijgt als met Kaya Kalpa.
  • Kaya Kalpa gaat veel verder dan Pancha Karma.

Wortel uit de oudheid

De geschiedenis van de Kaya Kalpa gaat terug naar Indiase heiligen, bekend om hun jeugdige, lange leven en supernatuurlijke krachten: de Siddha yogis van India, ongeveer 5000 jaar voor Christus.

Van de twee oude, geneeskundige systemen van India is het Siddha-systeem het oudste. De wijsheid ervan werd door god Shiva eerst aan zijn vrouw Parvati overgebracht en van haar naar de Siddhas. De Siddhas beoefenden Kaya Kalpa als een heilige wetenschap om Siddhi (mystieke krachten) te verwerven. Kaya Kalpa wordt in de Siddha en Ayurveda medische literatuur beschreven als een ultieme fontein van jeugd, vitaliteit, lang leven, hoog bewustzijn en als middel om de kroon van de Vedische, spirituele praktijk te verkrijgen, de Jeevan Mukti, bevrijding in dit leven zelf.

Kutipraveshika en Vatatapika

Er zijn binnen de Kaya Kalpa twee methodes van verjonging te onderscheiden:

  • De eerst methode, Kutipraveshika, van Kuti (hut) en Praveshika (wonen in), was een bijzondere ervaring, alleen gereserveerd voor zeer gevorderde Yogi-beoefenaren die de nodige, immense disciplines konden opbrengen om deze behandeling te ondergaan. De 90-dagen durende Kaya Kalpa was een proces van therapeutische soberheid dat zich voltrok in een drie lagige, baarmoedervormige hut, afgeschermd van lucht en zonlicht. De kandidaat kreeg speciale Kaya Kalpa-kruiden en mineralenelixers.
  • De tweede methode van verjonging was de Vatatapika, van het Sanskriet Vata (lucht) en Tapika (zonlicht). Deze methode was vriendelijker dan de eerste en liet toe dat de persoon aan de normale dagelijkse activiteiten van het leven kon deelnemen. Het was historisch gezien alleen voor vorstelijke personen weggelegd omdat zij de tijd hiervoor konden vrijmaken. De Kaya Kalpa-kuur was een vrij dure therapie. De benodigde kruiden en mineralen uit de Himalaya moesten door kenners stuk voor stuk gezocht worden, met gevaar voor eigen leven.

In de afgelopen 1600 jaar is de techniek van de Kaya Kalpa gefragmenteerd en tegenwoordig in India ook in onbruik geraakt. Het blijft als een legende in de psyche van de inwoners van het moderne India. Ik ken alleen Mahavatar Baba-Ji die deze kennis nog bezat. Over Baba-Ji later meer.

Purificatie

Net zoals onverteerd voedsel dat in het lichaam stagneert en onzuiverheden veroorzaakt, zijn ook woekering van de geest en onvervulde wensen oorzaak van mentale frustraties. Zo ontstaat Ama, een gif, gegenereerd in de geest. Het lichaam raakt erdoor vervuild doordat de Agni (spijsverteringskracht) afneemt waardoor er zure, metabolische toxinen in het lichaam achterblijven. Zolang het lichaam niet gezuiverd wordt, hopen deze toxinen zich op en hebben uiteindelijk een negatieve uitwerking op het hele systeem. Het doel van het zuiveren is om het lichaam te ontdoen van Ama zodat de persoon in staat is de voeding en de toegepaste Kaya Kalpa-alchemie te assimileren.

Voeding

Een van de primaire manieren waarop nutriënten ons voeden, is door smaak. Smaak heeft een diepe impact op ons lichaam, onze geest en onze psyche. De kennis van de verschillende smaken en hun invloed op onze individuele natuur kan ons in staat stellen wijze keuzes te maken die verstrekkende consequenties hebben voor onze gezondheid. In de Ayurveda kennen wij de zes verschillende smaken; zoet, zuur, zout, bitter, wrang en scherp. Het reikt te ver om hier verder op in te gaan.

Het secundaire essenti?le van nutriënten bestaat uit herbo-minerale samenstellingen, Kalpas? genaamd. Het zijn bereidingen die de fysiologie van het lichaam in balans brengen, de immuniteit verhogen en het verouderingsproces vertragen.

Toegepaste alchemie

De Kaya Kalpha-bereidingen worden gemaakt uit een brede variëteit van planten en mineralen, voornamelijk uit de Himalaya. In tegenstelling tot de algemene medicijnen gevonden in Ayurveda, Siddha en de Chinese geneeskunde, ondergaan de Kaya Kalpa-bereidingen een intensieve purificatie die hen afbreekt tot voor onze lichaamscellen gemakkelijk opneembare, minuscule moleculen. Wanneer ze worden genuttigd, worden ze heel snel door de lichaamscellen opgenomen. Op deze manier voorkomen zij verval en verlengen zij het leven. Kaya Kalpa-bereidingen zijn een eindeloos en krachtige pharmacopoeia. Zij zijn in staat om een scala van ziekten te behandelen waarvoor de benadering van de symptoom-geori?nteerde moderne medische wetenschap niet adequaat genoeg blijkt te zijn.

De prinses

Ongeveer 10.000 jaar geleden woonde in het oude India een koning die een dochter had met een sterke persoonlijkheid. Zij weigerde te trouwen, ook al wilde de koning dat heel graag. Op een dag verloor de koning zijn geduld en gaf het bevel dat de prinses geblinddoekt moest gaan staan in het midden van de tuin van het paleis. De persoon die zij het eerst zou aanraken zou haar echtgenoot worden. Zo gebeurde het dat op die dag een heilige man van hoge leeftijd de koning een bezoek bracht.

Terwijl hij de binnenplaats van het paleis kruiste, werd hij door de prinses aangeraakt. De heilige man probeerde de koning ervan te overtuigen dat hij, vanwege zijn hoge leeftijd, niet in staat was de prinses te trouwen. De koning weigerde te luisteren en gaf de heilige man 90 dagen de tijd zich gereed te maken voor het huwelijk. De heilige man was beduusd en wist niet wat te doen. Op de weg terug naar huis kwam hij een grote yogi tegen die op de hoogte was van de netelige positie van de heilige man, en bood hem aan zijn lichaam te verjongen om zo het dilemma op te lossen. En hiermee was de wetenschap van Kaya Kalpa geboren.

In India zijn er heel veel gevallen beschreven van oude mensen die door de Kaya Kalpa-behandeling weer hun jeugdigheid terugkregen.In zijn boek Ayurveda and Pancha Karma, beschrijft Dr. Sunil V. Joshi, een Ayurvedisch arts uit India, hoe zijn overgrootvader, Shankarji Joshi, een beroemde vaidya (Ayurvedisch arts), op 68-jarige leeftijd bijna al zijn tanden had verloren en ook een behoorlijk verzwakt gezichtsvermogen had. Hij ging voor een langere periode weg en onderging een Kaya Kalpa-behandeling, die hem niet alleen zijn vitaliteit en gezichtsvermogen teruggaf maar ook zijn gebit en haren. Hij onderging een totale verjonging.

Mahavatar Baba-Ji

Mahavatar Baba-Ji zegt het volgende over Kaya Kalpa :

Kaya Kalpa is een spiritueel proces dat wordt ondergaan met de intentie het leven te verlengen. Het Kaya Kalpa-proces is een procedure van verjonging en heeft spirituele en materi?le aspecten met behulp van bepaalde kruiden. Het individu dat de Kaya Kalpa ondergaat, draait het tijdswiel, de kala chakra, terug. Hoeveel een individu teruggaat in tijd is tussen de persoon en de schepper. De Kaya Kalpa-procedure is niet alleen een sterke fysieke reiniging, maar ook een emotionele en mentale reiniging. Heel vaak wordt de deelnemer geconfronteerd met die incidenten in zijn leven waarbij zijn levenskracht was ontwricht door traumatische ervaringen of zondig gedrag.

Het Kaya Kalpa-proces wordt ondersteund door een speciaal, gemakkelijk, licht verteerbaar dieet. De fysieke verjonging gaat ook gepaard met emotionele en mentale verjonging.

Daarom komen het denken en de emoties op het niveau van een jonger persoon.

Kaya Kalpa gebruikt de cyclische energie van de maan om het lichaam af te nemen en te reinigen. De zonne-energie wordt gebruikt om het lichaam aan te sterken en om het weer op te bouwen.

De toepassing van kruiden en spirituele oefeningen wordt gegeven om de terugdraaiing van het tijdswiel te ondersteunen. Er schijnen verschillende methoden van Kaya Kalpa te zijn; Een daarvan is prana of levensenergie direct te verkrijgen. Baba-Ji begeleidt mensen met een negendaags programma.

Baba-Ji zegt: Kijk naar mijn gezicht. ‘s Nachts als jij in het donker komt, dan zul jij het begrijpen.

Kaya Kalpa is het tegengestelde van karnen, het anti-kloksgewijs bewegen om de cellulaire groei in de tegengestelde richting te keren. De cellen moeten worden vermenigvuldigd. De hormonen in het lichaam zijn daar om vuur te cre?ren.

Bhognathar is de uitvinder van deze Kaya Kalpa en ik heb het ook van Bhognathar geleerd. Niemand weet dit, maar het wordt gehouden in een tijdscirkel, een tijd chakra. Na twee, drie of vijf maanden kun je je niet voorstellen wat er zal gebeuren. Er zullen nog meer veranderingen plaatsvinden. Jouw sentimenten, jouw emoties zullen veranderen: zo sterk,zo jong.

Baba-Ji past dus de Vatatapika Kaya Kalpa toe. De combinatie van zonne- en maanenergie.

Mijn eigen ervaringen met Kaya Kalpa

Ik was in de gelukkige omstandigheid om in het jaar 2007 de bekende Mahavatar Baba-Ji, uit het boek De Autobiografie van een Yogi van Paramahansa Yogananda te ontmoeten. Op 20 jarige leeftijd had ik dit boek gelezen en voelde mij bijzonder aangetrokken tot Baba-Ji. Ik heb altijd ook verlangd Baba-Ji te ontmoeten. Eigenlijk een onmogelijke droom.

In 2006 had ik het geluk de homeopathische arts, Jutta Pfeiffer te ontmoeten, een grote toegewijde van Baba-Ji. Zij vertelde mij dat zij binnenkort naar Baba-Ji toe zou gaan. Ik was verbaasd en zei dat dat onmogelijk was, omdat Baba-Ji immers niet voor iedereen toegankelijk was. Een dag voor haar vertrek kwam ze naar mijn kliniek. Toen ze wegging, gaf ik haar een folder van mijn praktijk mee met de vraag of Baba-Ji mijn gezin en mijn kliniek wilde zegenen. Bij Baba-Ji aangekomen, zo vertelde zij mij later, begon Baba-Ji spontaan mijn naam te noemen.

Bij de opening van mijn nieuwe kliniek te Olst, bracht zij als presentje van Baba-Ji een Engelse versie van ?De Autobiografie van een Yogi??, met zijn handtekening en zegen.

Ik was ontzettend blij en een mooier cadeau kon ik mij die dag niet voorstellen.

Kort daarop kreeg ik de onbedwingbare drang en het verlangen om naar Baba-Ji te gaan. Het was inmiddels 32 jaar na het lezen van het boek en ik gaf mij over aan deze drang. Wij kwamen na een zeer enerverende autorit van Delhi naar Nainital op de verjaardag van mijn vrouw Beena Premdani op 30 april 2007 bij Baba-Ji aan. Onze vreugde kende geen grenzen. Baba-Ji kwam meteen naar mij toe en blies uit zijn vuist, deze tegelijkertijd openmakend, in mijn gezicht. Het gebaar dat bekend staat als vanuit de handpalm een kus blazen naar iemand. Dit scheen Baba-Ji regelmatig te doen om mensen te zegenen. Hij prevelde daarbij een bepaalde mantra en noemde mij bij naam. Hij zei : ?Premdani, you have come? en streek met zijn handen over mijn schouder, zoals een vader zijn zoon verwelkomt. Ik was zowel verbaasd als heel blij. Vanaf dat moment was er een sterke band tussen Baba-Ji, mezelf, Beena Premdani en mijn zoon Pawan. Baba-Ji stelde mij de volgende dag voor om ook de Kaya Kalpa-kuur te ondergaan. Baba-Ji bleek nog de oude geheimen van de Kaya Kalpa te kennen. Hij bleek expert te zijn op dit gebied.

Baba-Ji vertelde ons dat de Dalai Lama ook regelmatig bij hem de Kaya Kalpa kuur onderging.

Inmiddels hebben Beena en ik de Kaya Kalpa-kuur al drie keer ondergaan. Wij voelen ons er zeer vitaal en jong bij. Wij zijn ook van plan de Kaya Kalpa-kuur zo veel mogelijk te blijven doen. Ik prijs mij dan ook gezegend dat ik de Baba-Ji persoonlijk heb mogen ontmoeten. Op 8 september 2008 heeft Baba-Ji zijn lichaam verlaten. Ik heb nog het geluk gehad om hem drie dagen daarvoor gesproken te hebben.

WhatsApp chat