Levend Bloed Analyse op een Ayurvedische manier

Levend Bloed Analyse

Omdat de conditie van ons bloed bepalend is voor onze gezondheid!

Premdani Ayurveda Kliniek

De Levend Bloed Analyse is gebaseerd op de morfologische screeningsmethode en observatietest – de Live Blood Analysis (LBA, Levend Bloed Analyse) – die ontwikkeld is door professor Dr. Robert Bradford van het Bradford Research Institute in Chula Vista, San Diego (U.S.A.). In onze kliniek hebben we deze moderne onderzoeksmethode geïntegreerd in de aloude Vedische wetenschap. Volgens Ayurveda manifesteren de gevolgen van verkeerde voeding, een verkeerde leefstijl en mentale stress zich duidelijk in het bloed. Daarom is bloedonderzoek zo belangrijk. Voor een goede gezondheid is het van essentieel belang om gezond bloed te hebben! De Levend Bloed Analyse wordt door de meeste huisartsen niet toegepast omdat het geen deel uitmaakt van hun opleiding. Dit is jammer, want het is een goedkope en effectieve methode op basis waarvan de patiënt direct de uitslag kan krijgen.

Bloed volgens Ayurveda

Volgens Ayurveda moeten we wat bloed betreft een onderscheid maken tussen:

  • Rakta Dhatu, het bloedweefsel, te vergelijken met de rode bloedlichaampjes; het is direct betrokken bij het vervoer van zuurstof en energie naar alle cellen n weefsel in het lichaam;
  • Rasa Dhatu, het bloed, te vergelijken met plasma en witte bloedcellen; zorgt voor de aanvoer van de grondstoffen;
  • Rakta Vaha Srotas, het bloedvatenstelsel, te vergelijken met het cardiovasculaire systeem. Zorgt voor de verbranding van grondstoffen en voor de afvoer van de afvalstoffen als gevolg van dit verbrandingsproces. Specifieker geformuleerd: Rakta Dhatu zorgt onder andere voor transport van zuurstof, voedingsstoffen en afvalproducten. Het reguleert o.a. de lichaamstemperatuur, de bloeddruk en ondersteunt het afweersysteem. De algemene functie ervan is duidelijk: het lichaam voorzien van zuurstof en levenskracht.

In een gezond lichaam zijn volgens Ayurveda Rakta Dhatu en Rakta Vaha Srotas met elkaar in balans. Maar door allerlei oorzaken – vaak door de mens zelf veroorzaakt! – kan er een onbalans ontstaan. Met ziekten als gevolg, want bloed stroomt door het hele lichaam! Oorzaken van een verstoring van de balans zijn onder andere verkeerd voedsel (o.a. dierlijke eiwitten, verkeerde suikers, genotsmiddelen, etc.). Maar ook stress, woede, jaloezie, verdriet, chemotherapie, bloedtransfusie, chemische medicijnen, ijzertekort e.d. kunnen een onbalans teweegbrengen.

<h5 “=””>Vragen, voelen, observerenHoe zien we nu aan het bloed of iemand gezond is? Daarvoor passen we in onze kliniek allereerst het aloude Ayurvedische principe van vragen, voelen en observeren toe. Maar daarnaast maken we gebruik van moderne onderzoeksmethoden, met behulp van de Levend Bloed Analyse, uitgaand van de wetenschap dat de vorm, rangschikking en kleur van de bloeddeeltjes aanwijzingen geeft over iemands gezondheidstoestand. Zo observeren we op een moderne en Ayurvedische manier het bloed.

Microscoop

Met de Bradford microscoop die we in onze praktijk gebruiken, kunnen we tot 18.000 x vergroten zonder dat de beeldkwaliteit wordt aangetast. Deze microscoop omvat Donkerveld-, Phasecontrast- en Brightfield- microscopie, waarmee de verschillende bloedcellen van elkaar kunnen worden onderscheiden. Dankzij de enorme vergroting kunnen we ook ‘in’ de cellen kijken om micro-organismen te zien en te analyseren. Het grote voordeel van deze moderne manier van observeren is dat de beelden op het beeldscherm van de computer te zien zijn en vastgelegd kunnen worden op achtereenvolgende consulten. Op basis van deze bloedbeelden kunnen we dan bijvoorbeeld beoordelen of en hoe de therapie aanslaat.

Wat zien we in het bloed?

Afwijkingen in de rode en witte bloedlichaampjes geven een beeld van de algehele gezondheidstoestand van de patiënt. Stoornissen als tekorten aan vit. B12 en foliumzuur, maag- en darmproblemen, bacteriële en schimmelbelastingen (o.a. Candida Albicans) en ook de aanwezigheid van de veroorzaker van de ziekte van Lyme, de spirocheet Borrelia burgdorferi e.d. zijn hiermee op te sporen.

Allereerst kijken we in het bloed naar de beweeglijkheid van de witte bloedlichaampjes: stromen de rode bloedlichaampjes gemakkelijk rond, rijgen ze zich aaneen (“rouleauxvorming oftewel geldrolvorming”’) of kleven ze aan elkaar. Hieruit kunnen conclusies getrokken worden over bijvoorbeeld verzuring en toxische belasting. Vaak is dan sprake van spijsverterings- en darmklachten.De beweeglijkheid van de witte bloedlichaampjes geeft informatie over de activiteit van het immuunsysteem. Hierbij speelt het aantal witte bloedlichaampjes ook een belangrijke rol. Ook het aantal kernen in de witte bloedlichaampjes levert informatie op.

Met onze microscoop kunnen we duidelijk het verschil in grootte en vorm tussen de rode bloedcellen zien. Ook dit levert informatie op over de gezondheidstoestand van de patiënt.

Heel duidelijk kunnen we onder de microscoop ook schimmels waarnemen, onder andere de Candida Albicans. Patiënten met de ziekte van Lyme hebben een zwak afweersysteem en zijn daarom extra gevoelig voor schimmelinfecties.


Succesvolle methode

In onze praktijk passen we de Levend Bloed Analyse al jarenlang – en met succes – toe. Doordat we de beelden kunnen vastleggen, is het verloop van de behandeling van de patiënt uitstekend te volgen. De onderzoeksmethode is zowel geschikt voor mensen met klachten als voor mensen die willen weten hoe het ervoor staat met hun gezondheid.

Niet belastend voor de patiënt

Het bloedonderzoek is totaal niet belastend voor de patiënt: door middel van een steriele vingerprik worden enkele druppels bloed afgenomen. Die worden vervolgens op een objectglaasje gelegd, afgedekt met een afdekplaatje en onder de microscoop gelegd. Via de microscoop krijgen we dan bloedbeelden te zien waarmee we de gezondheidstoestand van de patiënt Ayurvedisch kunnen interpreteren. De patiënt kijkt via de monitor mee en kan zo ook het verloop van een eventuele behandeling volgen.

N.B. De Levend Bloed Analyse is een onderzoeksmethode die wordt gebruikt in combinatie met de Ayurvedische gezondheidsleer.

M.b.v. deze screeningsmethode is het mogelijk om in het bloed de gevolgen te zien van o.a.

  • Candida Albicans, bacteriën, ziekte van Lyme (besmette tekenbeet), gifstoffen en verzuring;
  • De conditie van de rode en de witte bloedcellen en de bloedplaatjes;
  • Lever- en nierbelasting;
  • Darmbelasting, spijsverteringsstoornissen.

Normale condities van het bloed:

1. De rode bloedlichaampjes horen rond te zijn.

2. Ze moeten even groot zijn.

3. Ze moeten een dunne wand hebben.

4. Ze mogen niet verkleven.

5. Ze mogen niet vervormd zijn.

6. De vloeistof (het plasma) waarin ze vertoeven moet schoon zijn.

7. Er mogen geen parasieten, schimmels, bacteriën en virussen aanwezig zijn in het bloed.

8. Maar vooral ook geen toxinen (gifstoffen).

9. En ook geen vet- en of eiwitkristallen die ontstaan door verzuring.

Levend Bloed – normaal (Donkerveld Microscopie)

Levend Bloed - normaal (Donkerveld Microscopie) Ayurveda

Levend Bloed – normaal (Phase-contrast Microscopie)

Levend Bloed - normaal (Phase-contrast Microscopie) - Ayurveda

Gedroogd Bloed – normaal (HLB Microscopie)

Gedroogd Bloed - normaal (HLB Microscopie) - Ayurveda