NAET Therapie tegen allergieën- Ayurveda

NAET: allergie behandeling

naet therapie

Bij naet worden allergieën bekeken vanuit een holistisch oogpunt, gebaseerd op Oosterse medische beginselen. Een allergie is een toestand van ongebruikelijke gevoeligheid van iemand op één of meer substanties die voor de meeste anderen onschadelijk kunnen zijn.

Wat heb ik toch dokter? ’t Ene moment voel ik me prima en even later voel ik me ineens zo beroerd!Als de statistieken kloppen dan raadplegen meer dan 50 % van de mensen die deze vraag stellen een dokter om een uitleg te vinden voor de ellende die zij ondervinden van allergische reacties op wat zij dagelijks inademen, eten of aanraken in hun omgeving. Als u deel uitmaakt van deze groep dan weet u hoe gefrustreerd en hopeloos u zich door uw toestand kunt voelen. Zij die geluk hebben, zijn erin geslaagd het specifieke allergeen te identificeren en te vermijden. Voor de minder gelukkigen is het echter niet mogelijk het allergeen volledig te vermijden, tenzij men zich volledig isoleert, of blijft het allergeen onbekend, hetgeen kan resulteren in ernstige, chronische aandoeningen.

Bedoelt u dat allergieën echte ziektes kunnen veroorzaken?

Nou en of! Wanneer u in aanraking komt met een virus, treedt een verbazingwekkend afweermechanisme in werking. Het lichaam probeert zich te bevrijden van het binnendringende virus hetgeen zich uit in symptomen als koorts, hoesten, pijn, overgeven, moeheid, enz. In feite zijn dit tekens van de strijd die het lichaam voert om het binnendringende virus en de toxines die dit produceert, te verdrijven. Als deze symptomen niet worden behandeld kunnen zij toenemen en tot ernstigere aandoeningen leiden. Ook een permanent contact met een allergeen produceert toxines in het lichaam die gelijksoortige reacties kunnen veroorzaken. Een allergie waarvan de diagnose niet is gesteld of die niet als zodanig wordt onderkend kan ernstige gevolgen hebben. Vaak worden de symptomen van allergiereacties voor iets anders aangezien.

Ademhalingsproblemen als bij bronchitis, longontsteking en astma, bloedsomloopproblemen met bijv. pijn in de borst, een slechte bloedsomloop, hartkloppingen, een onregelmatige hartslag, maag- en darmklachten, spijsverteringsmoeilijkheden, acute buikpijn, acute blindedarmontsteking, opgezwollen gevoel, constipatie, diarree en (maag)zweren, genito-urinaire aandoeningen zoals nier- of blaasontstekingen, problemen met de prostaat, premenstrueel syndroom en postmenstruele stoornissen, impotentie, onvruchtbaarheid, spier- en botproblemen die onverklaarbare pijn door het hele lichaam veroorzaken, verschillende soorten hoofdpijn, rugpijn, artritis, rusteloos gevoel in het been, hersensymptomen zoals geestelijke verwarring, neerslachtigheid, woede, concentratiestoornissen, hyperactiviteit en leerproblemen, huidaandoeningen zoals eczeem, steenpuisten en slecht helende wonden, reacties op het milieu zoals overgevoeligheid voor chemische producten, allergie voor stuifmeel, parfums, huidschilfers van dieren, vloerbedekking, bouwmateriaal, enz zijn soms slechts een symptoom van een verborgen allergie en kunnen arts en patiënt op een verkeerd spoor brengen. Bij gebrek aan de juiste diagnose kan het dan zijn dat de patiënt een behandeling krijgt voorgeschreven die zijn toestand nog kan verergeren.

Mijn symptomen bestaan dus echt? Ik beeld me ze niet in?

Nee, totaal niet. In hun onschuldigste vorm zijn allergieën slechts hinderlijk. Bij sommige mensen kan een toevallige aanraking met een allergeen echter verschrikkelijke toxines produceren in het lichaam die resulteren in een duidelijk te diagnosticeren ziekte, alsof die persoon een gif had ingenomen. Een diagnose stellen is sowieso niet gemakkelijk, maar hoe vager de klacht, hoe moeilijker het voor de patiënt is om de juiste oplossing te vinden. Hoe behandel je bijvoorbeeld iemand die zich “niet lekker voelt, aan licht geheugenverlies lijdt, lichte, maar aanhoudende keelpijn heeft of hoest, iemand met een flauwe zeurende hoofdpijn die niet op pijnstillende middelen reageert, met aanhoudende rugpijn of een tintelend gevoel in armen en handen waar een neuroloog geen raad mee weet?” Sommige van deze mensen hebben hun arts al zo vaak gezien dat zij niet eens meer weten hoe vaak zij zich genegeerd hebben gevoeld of ten onrechte te horen hebben gekregen aan een zenuwstoring te lijden of “hypochondrisch” te zijn.

Wat zijn allergieën?

De medische wereld is nog steeds op zoek naar de precieze oorzaak en aard van allergieën en het kan nog jaren duren voordat hierop een antwoord is gevonden. Uit een Westers medisch oogpunt beschouwd is allergie een overdreven reactie van het immuunsysteem. Bij NAET worden allergieën bekeken vanuit een holistisch oogpunt, gebaseerd op Oosterse medische beginselen. Een allergie is een toestand van ongebruikelijke gevoeligheid van iemand op één of meer substanties die voor de meeste anderen onschadelijk kunnen zijn. Bij de allergische persoon wordt deze substantie, bekend als een allergeen, door de hersenen beschouwd als een bedreiging voor het welzijn van het lichaam. Volgens deze benadering kan een allergie worden gedefinieerd naar gelang de invloed die de substantie heeft op de energiestroom in het lichaam. Contact met het allergeen veroorzaakt blokkeringen in de energiebanen, die meridianen worden genoemd. We kunnen zeggen dat hierdoor de normale energiestroom door de elektrische circuits van het lichaam wordt verbroken. Deze energieblokkering veroorzaakt interferentie in de communicatie tussen de hersenen en het lichaam via het zenuwstelsel en is de eerste stap in een aaneenschakeling van gebeurtenissen die kunnen leiden tot een allergische reactie. Allergieën zijn het resultaat van een verstoord energie-evenwicht in het lichaam wat het minder goed functioneren van één of meer organen tot gevolg kan hebben.

Het testen op en behandelen van allergieën, welke mogelijkheden zijn er?

Er bestaan verschillende testmethoden voor allergieën in de Westerse conventionele geneeskunde. Enkele daarvan zijn de ”intracutaantest” de “patchtest”, de “scarificatietest” en verschillende andere bloedtests zoals “RAST” en “ELISA”, waarbij een groot aantal allergieën kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van één test en één bloedmonster. In de meeste gevallen worden alleen nauwkeurige resultaten bereikt wanneer de patiënt al eens is blootgesteld aan het allergeen. Tot voor kort bestond er geen bevredigende manier om iemands allergieën te behandelen. Desensibilisatie door het maanden – en soms jarenlang inspuiten van allergene substanties is de standaard methode die door allergiespecialisten wordt gebruikt. Deze methode is efficiënt bij sommige mensen, voor bepaalde allergieën, maar in veel gevallen biedt zij geen uitsluitsel, met name bij voedingsallergieën. Een andere standaardbehandeling bestaat in het toedienen van medicijnen, antihistaminica of steroïden, om allergiesymptomen te bedwingen. Jammer genoeg wordt hiermee de oorzaak niet weggenomen en hebben deze middelen vaak ernstige neveneffecten op lange termijn. De meest effectieve behandelingskeuze tot op heden is het volledig vermijden van de schadelijke allergenen. In het gunstigste geval is dit alleen maar moeilijk, in enkele gevallen echter gewoon onmogelijk.

Nu bestaat er echter een alternatief! Nu hebben we NAET.

“Nambudripad’s Allergy Elimination Techniques” is een revolutionair systeem om allergieën aan te pakken een van de moeilijkste te bestrijden gezondheidsproblemen waar de mens mee heeft te maken. Het is een natuurlijke, vrijblijvende geneeswijze waaraan geen medicijnen te pas komen, die geen pijn doet en die veilig kan worden toegepast op iedereen, van pasgeboren baby tot mensen op ver gevorderde leeftijd. Enerzijds op gezonde mensen om verborgen allergieën te behandelen die in de toekomst ziektes kunnen doen ontstaan en anderzijds op zieke patiënten, invaliden en zelfs patiënten in coma om allergieën en symptomen opgetreden door blootstelling aan allergenen blijvend te elimineren. Allergenen worden één voor één geëlimineerd (behandeld) met deze techniek waarbij de beste resultaten worden behaald als deze behandelingen in een bepaalde volgorde plaatshebben. Normaal gesproken wordt één stof behandeld op een bepaalde dag. Vervolgens moet die substantie volledig worden vermeden gedurende 25 uur na de behandeling. In de meeste gevallen is dat alles en is één behandeling voldoende om een allergie blijvend te elimineren. Enkele mensen, die zeer gevoelig zijn, kunnen soms aanvullende combinatie-behandelingen nodig hebben.

Dr. Devi Nambudripad

Bedoelt u dat er een therapie bestaat om me voor altijd van mijn gezondheidsproblemen af te helpen?

Ja. U zult uiteindelijk volledig worden bevrijd van allergieën en ziektes voortspruitend uit allergieën. Duizenden patiënten zijn behandeld met verbazingwekkende blijvende resultaten. Enkele van hun getuigenissen kunt u lezen in Dr. Nambudripad’s boeken. Dr. Nambudripad’s kennis van Oosterse en Westerse geneeswijzen gaf haar inzicht in en bracht haar tot de ontdekking van deze unieke behandeling die een mengsel is van Oostere geneeswijzen, acupunctuur- en chiropraxie technieken, kinesiologie en een juist voedingspatroon. Hiermee is zij haar eigen ernstige voedselallergieën te boven gekomen. Haar verbazingwekkende geschiedenis, die heeft geleid tot de ontdekking/ontwikkeling van deze revolutionaire techniek, wordt verteld in haar boek “Say Goodbye To Illness”. Dit bevat tevens fascinerende verhalen over verschillende gezondheidsproblemen en wat theoretische basiskennis van de techniek en de details van deze ontdekking. Iedereen die van zijn/haar allergieën wil worden verlost en iedereen met kleine of grote chronische gezondheidsproblemen zou dit boek moeten lezen. Mensen komen uit heel de wereld naar Californië gevlogen om met NAET te worden behandeld door Dr. Nambudripad. Nu kunt u ook bij u in de buurt worden behandeld, omdat Dr. Nambudripad duizenden acupuncturisten, allopaten, chiropractici en andere medische therapeuten heeft opgeleid in haar methode voor het blijvend elimineren van allergieën. Het menselijk lichaam kan worden vergeleken met een gelijkbenige driehoek. Elke zijde van de driehoek heeft rechtstreeks invloed op de twee andere zijden. Iemand is gezond wanneer de lichamelijke, fysiologische en psychologische aspecten een harmonieus evenwicht vormen. Dit is nu mogelijk voor u met NAET.